Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Generalforsamling

Mandag den 20. juni afholder Klub Næstved generalforsamling kl. 16 til 17, efterfulgt af spisning kl. 18 og dans til Carsten Rasmussen.

Generalforsamling – dagsorden

  1. Valg af stemmetæller og dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 2 suppleanter (vælges for et år ad gangen)
  8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Forslag, herunder vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen – med dato og underskrevet med navn.

Har du lyst til at sidde i Klub Næstveds bestyrelse?     

For at stille op henvender du dig i klubben og får taget et billede til stemmesedlen.

Det er KUN medlemmer af Klub Næstved, der kan stille op til valg og stemme på generalforsamlingen. Du er medlem, hvis du har betalt kontingent.

I Klub Næstved er det bestyrelsen som træffer alle beslutninger og har ansvaret for beslutningerne. Det er bestyrelsen som ”går” foran, og sørger for at, at klubben fungerer i hverdagen, at der er gode aktiviteter i klubben, og at alle føler sig velkomne. Det er et stort ansvar, men spændende og sjovt.

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen, du møder bare op.

HUSK: Klubbussen kører IKKE denne dag.

Carsten Rasmussen

Kom til fest efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen, der er fra kl. 16 til 17, inviterer Klub Næstved ALLE  til fest med spisning og dans til musik spillet af Carsten Rasmussen. Ikke-medlemmer er også velkomne.

Menu: Biksemad med spejlæg, rugbrød og rødbeder.

Pris 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer.

Sidste frist for tilmelding og betaling er torsdag den 9. juni.

HUSK: Klubbussen kører IKKE denne dag.