Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Bestyrelsen

i Klub Næstved

Klub Næstved er en forening under folkeoplysningsloven Næstved kommune. Klubben er styret af klubmedlemmerne gennem den årlige generalforsamling og den valgte klubbestyrelse, der består af 7 medlemmer, 2 supplanter og 2-3 støttemedlemmer, valgt af bestyrelsen, og uden stemmeret.
Der er for øjeblikket indmeldt 60 klubmedlemmer.

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Her bliver de forskellige praktiske arbejdsopgaver fordelt, og der bliver drøftet, hvilke aktiviteter der skal laves.
Alle er velkomne til at komme med forslag og idéer til aktiviteter.
Dermed har alle brugere i Klub Næstved stor indflydelse på aktiviteterne.

Bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen i 2020:

De syv medlemmer der alle blev valgt ind i Klub Næsteds bestyrelse anno 2020 består af – bagerst fra venstre: Keld Pedersen, Peter Thomsen, Michael Pedersen, Poul-Erik Larsen og Michael Schultz. Forrest fra venstre: Isabel Nielsen, Jytte Kingo, Marianne Hansen og Jesper Gericke. Udover de syv medlemmer er Peter Thomsen og Marianne Hansen valgt som suppleanter.

Forrest ses den nye formand, Michael Schultz – omgivet af næstformand Isabel Nielsen, t.h., og t.v. ses kasser Poul-Erik Larsen. Bemærk: I oktober 2020 besluttede formand og næstformand at bytte ‘roller’ – således at Isabel Nielsen nu igen er formand, mens Michael Schultz er Klub Næstveds næstformand. Poul-Erik Larsen står fortsat for regnskab m.m. som klubbens kasser.

Støttemedlemmer i bestyrelsen er valgt: Svend Hansen og May-Britt Hansen.

Enkeltfoto af bestyrelsen:

Isabel Nielsen, formandMichael Schultz, næstformandPoul Erik Larsen, kasserer
Michael PedersenJytte KingoKeld PedersenJesper Gericke
Marianne Hansen er – sammen med Peter Thomsen, som ses herunder – valgt som suppleant
Peter Thomsen

LOGO