Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Bestyrelsen

i Klub Næstved

Klub Næstved er en forening under folkeoplysningsloven Næstved kommune. Klubben er styret af klubmedlemmerne gennem den årlige generalforsamling og den valgte klubbestyrelse, der består af 7 medlemmer, 2 supplanter og 2-3 støttemedlemmer, valgt af bestyrelsen, og uden stemmeret.
Der er for øjeblikket indmeldt 60 klubmedlemmer.

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Her bliver de forskellige praktiske arbejdsopgaver fordelt, og der bliver drøftet, hvilke aktiviteter der skal laves.
Alle er velkomne til at komme med forslag og idéer til aktiviteter.
Dermed har alle brugere i Klub Næstved stor indflydelse på aktiviteterne.

Bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen i 2022


Klub Næsteds bestyrelse anno 2022 består af: Jytte Kingo, Peter Thomsen, Thomas Jakobsen, Michael Schultz og Isabel Nielsen, samt Sofie Farver og Malene Goberg, der er nye medlemmer i bestyrelsen. Eva Wickmann og Poul-Erik Larsen er begge valgt som suppleanter. Bemærk: På billedet herover mangler Thomas. Fra venstre ses Malene, Jytte, Isabel, Michael, Peter og Sofie.

Støttemedlemmer i bestyrelsen er valgt: Svend Hansen og May-Britt Hansen.

Enkeltfoto af bestyrelsen:

Isabel Nielsen, formand

Michael Schultz, næstformand

Thomas Jakobsen

Jytte Kingo

Peter Thomsen

Sofie Farver, valgt ved generalforsamlingen 2. juni 2022

Malene Goberg, valgt ved generalforsamlingen 2. juni 2022

Eva Wickmann, valgt ved generalforsamlingen 2. juni 2022 som suppleant

Poul Erik Larsen blev ligeledes valgt som suppleant

LOGO