Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Bestyrelsen

i Klub Næstved

Klub Næstved er en forening under folkeoplysningsloven Næstved kommune. Klubben er styret af klubmedlemmerne gennem den årlige generalforsamling og den valgte klubbestyrelse, der består af 7 medlemmer, 2 supplanter og 2-3 støttemedlemmer, valgt af bestyrelsen, og uden stemmeret.
Der er for øjeblikket indmeldt 60 klubmedlemmer.

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Her bliver de forskellige praktiske arbejdsopgaver fordelt, og der bliver drøftet, hvilke aktiviteter der skal laves.
Alle er velkomne til at komme med forslag og idéer til aktiviteter.
Dermed har alle brugere i Klub Næstved stor indflydelse på aktiviteterne.

Bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen i 2019:


De syv medlemmer der alle blev valgt ind i Klub Næsteds bestyrelse anno 2019 består af – fra venstre: Peter Thomsen, Michael Schultz, Poul Erik Larsen, Jytte Kingo, Isabel Nielsen, Michael Pedersen og Janni Thybo.

På billedet her ses bestyrelsen – inkl. de to valgte suppleanter – siddende; Peter Søren Petersen og Keld Pedersen.

Støttemedlemmer i bestyrelsen er valgt: Svend Hansen og May-Britt Hansen.

Enkeltfoto af bestyrelsen:

Isabel Nielsen, formandMichael SchultzPoul Erik Larsen, kassererJanni ThyboMichael PedersenJytte KingoPeter Thomsen
Keld Pedersen er – sammen med Peter Søren Petersen – valgt som suppleantFormand Isabel Nielsen omgivet af, t.v., Michael Schultz, næstformand, og t.h. Poul Erik Larsen, kasserer

 

LOGO