Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Bestyrelsen

i Klub Næstved

Klub Næstved er en forening under folkeoplysningsloven Næstved kommune. Klubben er styret af klubmedlemmerne gennem den årlige generalforsamling og den valgte klubbestyrelse, der består af 7 medlemmer, 2 supplanter og 2-3 støttemedlemmer, valgt af bestyrelsen, og uden stemmeret.
Der er for øjeblikket indmeldt 60 klubmedlemmer.

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Her bliver de forskellige praktiske arbejdsopgaver fordelt, og der bliver drøftet, hvilke aktiviteter der skal laves.
Alle er velkomne til at komme med forslag og idéer til aktiviteter.
Dermed har alle brugere i Klub Næstved stor indflydelse på aktiviteterne.

Bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen i 2021:


Klub Næsteds bestyrelse anno 2021 består af – forrest fra venstre: Jytte Kingo, Michael Schultz og Isabel Nielsen, samt Thomas Jakobsen, der er nyt medlem i bestyrelsen. Bagerst fra venstre er det: Keld Pedersen, Jesper Gericke og Peter Thomsen, samt Poul-Erik Larsen og Michael Pedersen, der begge er valgt som suppleanter.

Støttemedlemmer i bestyrelsen er valgt: Svend Hansen og May-Britt Hansen.

Enkeltfoto af bestyrelsen:

Isabel Nielsen, formand

Michael Schultz, næstformand

Thomas Jakobsen er ny i klubbens bestyrelse

Jytte Kingo

Keld Pedersen

Peter Thomsen

Jesper Gericke Michael Pedersen kom ind som suppleant

Poul Erik Larsen blev ligeledes valgt som suppleant

LOGO