Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Historien om Klub Næstved

I disse år er rettigheder for de udviklingshæmmede meget oppe i tiden. Der er fokus på retten til at have selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse på eget liv. I takt med besparelser – også på handicapområdet – i Næstved kommune, er der også kommet mere fokus på de udviklingshæmmedes evner, og på at de skal bruges.

Det sidste nye er frivillighed – det er blevet meget interessant, at få frivillige til at løse sociale opgaver.

På alle disse punkter, har Klub Næstved været forud for sin tid!

Klub Næstved, 2003:

Slagelsevej

Da Klub Næstved i 2003 blev oprettet – dengang som en del af det nyoprettede Bo og Naboskab Næstved, og dermed en del af Næstveds Kommunes tilbud til udviklingshæmmede under Handicap og Psykiatri området – var udgangspunktet, at det var brugerne som bestemte og vidste bedst, hvordan deres fritidsklub skulle være.

Forud for starten var der mange møder, hvor brugerne snakkede om, hvordan de ønskede deres fritidsklub skulle være. Den 3. oktober 2003 åbnede Klub Næstved i en træpavillon på Slagelsevej 47, med et startbeøb på 6.000 kr.

Der blev samlet brugte møbler, hentet ting på genbrugsplads o.s.v. I tiden på Slagelsevej voksede klubben, og i takt med at der kom flere medlemmer, kom der også flere pædagoger, så der til sidst var 5 pædagoger ansat i Klub Næstved. Men det var stadigvæk medlemmernes medbestemmelse og indflydelse, der var i centrum.

Da medlemmerne – som i enhver anden forening – arbejdede hårdt, for at få klubben til at køre og tog ansvar, var det en naturlig udvikling, da Klub Næstved i 2005 blev en selvstændig forening under foreningsloven, men samtidig var en del af Bo og Naboskab Næstved, som stillede lokaler og pædagoger til rådighed til at hjælpe og støtte medlemmerne med at få deres klub til at fungere, mens Klub Næstved selv afholdt alle andre driftudgifter.

Klub Næstved, 2005:

I 2005 blev det tydeligt, at medlemmerne brugte Klub Næstved til andet end fritidsaktiviteter: De kom og snakkede om store og små problemer, kom med breve, de gerne ville have læst, og flere andre småting. Ideen til at lave et støttecenter, hvor udviklingshæmmede borgere kunne henvende sig, når de følte de havde brug for hjælp, begyndte derfor at spire.

Forud for sin tid fungerede støttecenter og fritidsklubben fra 2005 til 2012 uofficielt sammen, pædagogerne fleksede mellem fritidsaktiviteter og støttecenter efter behov. En ordning, der fungerede godt, som brugerne var glade for, og samtidig var ressourcebesparende.

Klub Næstved, 2009:

Præstemarken

Da Slagelsevej 47 skulle bruges til anden institution, fandt omsorgsudvalget nye lokaler til Klub Næstved på Præstemarken 12, og der blev holdt kæmpe indvielse i august 2009, hvor daværende omsorgsudvalgsformand Carsten Rasmussen i åbningstalen bl.a. sagde: ”Jeg vil arbejde på, at fritidsområdet bliver et selvstændigt område med eget budget, og jeg har allerede sat myndighedsafdelingen i gang”. Dette var en god nyhed, som ville fremme udviklingshæmmedes muligheder for et aktivt fritidsliv, men det er desværre ikke ført ud i livet endnu.

Derefter fulgte nogle år, hvor klubben udviklede sig, der kom flere og flere aktiviteter, der blev arrangeret fester, debataftener og ferieture både i udlandet og i Danmark, og i 2010 var Klub Næstved med til at få Special Olympics til Næstved, et kæmpe arrangement med ca. 1.000 idrætsudøvere fra flere lande.

Klub Næstved, 2011:

I 2011 var der endnu en fusion af Bo og Naboskaber. De blev alle lagt sammen til ét center. Der var meget snak om hvilke aktiviteter man måtte lave i Klub Næstved, om at kommunen ikke bevilliger pædagogisk støtte til fritid og at man ikke kunne blande fritid og støtte. Dette var der mange medlemmer som havde svært ved at forstå, for det var jo netop i deres fritid, at de ofte følte, at de havde brug for lidt hjælp, når der dukkede pludselige ting op i deres liv -uden for den tid de fik pædagogisk støtte i hjemmet. Nemlig i deres fritid.

Derefter var der en tid, hvor der var noget forvirring omkring hvilke aktiviteter klubben måtte lave, der blev holdt møder med politikere, myndighedsafdeling, pårørende og medlemmer, men ingen af møderne skabte afklaring, snarere mere forvirring. Klub Næstved holdt fast i, at som forening, var det alene bestyrelsen og medlemmerne, som bestemte hvilke aktiviteter klubben skulle lave.

Klub Næstved, 2012:

2012 gøres Klub Næstveds idé med et støttecenter officielt, men det besluttes at trække støttecentret ud af Klub Næstved fordi klubben er en forening og i stedet oprettes det under Socialpædagogisk Center, i den samme bygning. Pludselig kunne klubben ikke råde over lokalerne alle ugens dag, men fik tildelt 2 dage om ugen og resten af dagene havde støttecentret råderet over lokalerne. Dette skabte problemer, da klubben ikke kunne have alle deres aktiviteter på 2 dage. Desuden var medlemmerne utilfredse med, at støttecentret brugt klubben ting kvit og frit, mens klubben måtte flytte aktiviteter til andre lokaler i den modsatte ende af byen.

Klub Næstved, 2013:

2013 er der 1 pædagog tilbage i Klub Næstved. Nogle er flyttet til andre opgaver, andre har selv sagt op. December 2013 kommer der en melding om, at den sidste pædagog er flyttet til andre opgaver. Dette rejser en proteststorm, blandt medlemmerne og pårørende. Der bliver skrevet læserbreve, avisartikler, der bliver skrevet til politikerne og der bliver stillet spørgsmål i byrådssalen, hvor mange i øvrigt var mødt op i T-Shirt hvorpå der stod ”Bevar Klub Næstved”.

Og heldigvis var politikerne lydhøre.

Klub Næstved, 2014:

cropped-Klub-Næstved.jpg

I foråret 2014 flytter Klub Næstved fra Præstemarken 12 til Valnæsvej 12.

Klub Næstved håber stadig, at visionen om at gøre fritidsområdet til et selvstændigt område – med egen økonomi – en gang føres ud i livet. Som udviklingshæmmede er fritid trods alt det man har mest af!

1_ÅH_Snor klippes

Den 21. juni 2014 indbød Klub Næstved til fest, hvor de nye lokaler blev officielt indviet af borgmester Carsten Rasmussen, som klippede den røde snor. Der var tilmeldt langt over 100 personer til dette arrangement, hvilket vidner om en stor opbakning til Klub Næstved.

Klub Næstved, 2019 og 2020:

I 2019 og 2020 har Klub Næstved fået tilført penge, der svarer til ansættelse af en fuldtidspædagog. Det gør en kæmpe forskel og giver mulighed for at starte nye aktiviteter, udvide åbningstiden, og skabe mere udvikling under trygge forhold. Der er pt. en fuldtidsansat og 2  ½ tidsansatte i klubben.

Corona epidemi, 2020 – ????:

Hvordan bevarer Klub Næstved et fællesskab, med afstand, sprit og mundbind?
Der er ingen tvivl om, at Corona epidemien har slidt på alle, så det store spørgsmål er hvordan vi minimerer sliddet.

I Klub Næstved kan vi ikke tage digitale vidundere som skype møder m.m. i brug, da der ikke er mange af vores medlemmer som mestrer denne disciplin.  Til gengæld har vi formået at tilpasse os den nye virkelighed, og de mange retningslinjer som skal indarbejdes i en ny hverdag i klubben, ved hjælp af vilje og en kreativ sundhedsmæssig forsvarlig tilgang.

Klub Næstveds bedste ”våben” er et begreb der kun findes i Danmark, nemlig HYGGE. Vi hygger alt det vi kan og benytter enhver lejlighed til at tilføre dagen lidt HYGGE. HYGGE spreder varme i store og små grupper, HYGGE skaber fællesskab uanset hvor få mennesker vi er samlet, eller om det er pr. telefon, HYGGE er vores bedste våben i denne Coronatid, og det er faktisk muligt at HYGGE med afstand, sprit og mundbind.

Så Klub Næstveds bedste våben mod følgevirkningerne af Corona pandemien, som ensomhed, isolation, tristhed m.m. har vist sig at være HYGGE.

Får det aldrig en ende?

Sådan kan det føles når vi nu på 15. måned lever med corona og de udfordringer det giver for en forening, hvor fællesskab – altså at skabe muligheder for samvær med andre mennesker er kerneopgaven.

Hele vinteren har vi levet med strenge restriktioner, som ikke en gang har levnet plads til ”små armbevægelser”. Kendetegnet for denne periode har været, at vi har tænkt hurtigt og handlet endnu hurtige, således at vi hele tiden har ændret, tilpasset, indskrænket og udvidet aktivitetsniveauet ud fra skiftende restriktioner og anbefalinger i vores bestræbelse på at holde Klub Næstved åbent mest muligt. Ikke en nem opgave, men en opgave vi synes vi er lykkes med.

Tiden har stillet krav både til medlemmernes ansvarsfølelse i forhold til at passe på hinanden og smitten, men også til vores fantasi og evne til at omstille os. Det har været en tid med de muliges kunst.

Test, test og atter test

Der har været perioder, hvor den største aktivitet var at køre testture. Klub Næstved bus blev simpelthen til en testbus i stedet for en klubbus, men det har betydet at vi har kunne holde åbent hele tiden. Hen af vejen er der rigtig mange medlemmer som efter nogle besøg på testcentrerne med Klub Næstved, nu kender vejen dertil såvel som procedurerne og nu selv tager ansvar og sørger for at blive testet ugentligt.

I det hele taget er et af nøgleordene ansvarlighed, og det har vi i den grad oplevet hos medlemmerne, både i forhold til test, hygiejne og afstand, de fortjener alle stor ros, og det er i høj grad deres fortjeneste at vi har kunne holde klubben åbnet under hele pandemien.

Der er dukket nye svære ord op som selvisolation. Hvad betyder det? Det var rigtigt svært at forstå så derfor har vi lavet en lille vejledning i billeder og let tekst, som blev modtaget godt af medlemmerne og suppleret med en god snak om det, blev der skabt en forståelse for det nye ord.

Med afsæt i de skiftende restriktioner og forsamlingslofter har medlemmerne været meget fantasifulde og de har løbende fundet på nye aktiviteter eks. gæt og tegn, hvem husker flest ting? gåture i små hold m.m., og så har der været god tid til at lave praktisk arbejde.

Og så er der selvfølgelig ikke mindst brugt mange, mange liter sprit de sidste 15 måneder. Igen viser medlemmerne stor ansvarsfølelse i forhold til at spritte hænder, men også overflader i klubben af, og give et nap med ekstra rengøring, så vi kan holde smitten fra dørene.

Klub Næstved har ikke på noget tidspunkt været præget af pessimisme, tvært imod! Vi har før klaret lidt modgang, og vi klarer også en Corona pandemi.

Nu kan man frygte at sådan en pandemi og de restriktioner der følger med kan ”dræbe” fællesskabet. Men bare rolig, fællesskabsfølelsen lever i bedste velgående i Klub Næstved og er faktisk blevet endnu stærkere.

Men Corona har også været årsag til uforglemmelige oplevelser.

Klub Næstved har en fast juletradition – Julemiddag med dans til Butterflies.

Datoen var sat til den 1. december, forsamlingshuset var booket og Butterflies var hyret, men…… så spændte Corona og restriktioner ben –  igen!

Julemiddagen blev aflyst, men heldigvis var de to herrer fra Butterflies med på at arrangere et alternativ. Siddende julekoncert i Klub Næstveds have, og ja, ganske rigtigt den 1. december – et ret vildt sats.

Men det blev et af det bedste og smukkeste arrangementer vi har haft. Vejret viste sig fra sin pæneste side, vindstille, tørt og en klar himmel med måne.

Butterflies spillede alle de kendte julemelodier, hurtige såvel som langsomme og musikken lød smukt ud over haven og skabte en næsten andægtigt stemning.

Der blev serveret siddende risengrød med nisseøl, æbleskiver og varm gløgg til de småfrysende koncertgæster, som dog havde væbnet sig med masser af tøj og tæpper.

På trods af at koncerten kun varede ca. 1½ time, blev det en uforglemmelig 1½ time, og en oplevelse vi aldrig havde fået, hvis ikke Corona havde tvunget os til at tænke på nye og alternative veje.

Da vi netop ikke kunne gøre så mange af de traditionelle ting i december, blev der i stedet brugt en masse tid på at omdanne Klub Næstveds have til et juleparadis. Aldrig har haven stået med så mange lys, nisser og trolde, som alt sammen dannede en fantastisk ramme om denne uforglemmelige udendørs siddende julekoncert.

En uforglemmelig oplevelse.

Billeder fra Klub Næstveds tid – opdelt i årstal – kan ses, hvis du klikker HER