Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Vælgermøde

– den 5. oktober hvor de udviklingshæmmedes vilkår er på dagsordenen.

Tirsdag den 21. november er der kommunal- og regionsrådsvalg. Forud for valget afholder Klub Næstved – traditionen tro – vælgermøde.

Så kom til vælgermøde i Klub Næstved torsdag den 5. oktober kl. 18.30. Stil spørgsmål til politikerne og bliv meget klogere på, hvem du helst ser i Næstved Byråd – med andre ord: Hvor du vil sætte dit X den 21. november.

Følgende politikere har givet tilsagn om at deltage ved Klub Næstveds vælgermøde:

  • Carsten Rasmussen (Socialdemokratiet)
  • Kristian Skov-Andersen (Venstre)
  • Githa Nelander (Dansk Folkeparti)
  • Søren Linke (Radikale Venstre)
  • Jette Leth Buhl (SF)
  • Gitte Carlsberg (Det Konservative Folkeparti)
  • Freja Lynæs Larsen (Enhedslisten) og
  • Bent Dahl (Ny Borgerlige Næstved) 

På mødet er det de udviklingshæmmedes vilkår som er på dagsordenen.

Herunder ses tre af de i alt otte politikere, som har givet tilsagn om at sidde i panelet ved vælgermødet.

Carsten Rasmussen, Socialdemokratiet
 Kristian Skov-Andersen, VenstreGitha Nelander, Dansk Folkeparti