Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Samarbejdspartnere

Herunder kan du læse om Klub Næstveds samarbejdspartnere

Næstved Kommune:

Samarbejdsaftale med Socialpædagogisk Center og foreningen Klub Næstved

Der er aftalt nedenstående rammer for samarbejdet.

Rammer for de ansatte/det pædagogiske personale:

De ansatte følger Socialpædagogisk Centers regler og rammer med reference til centerlederen og har ansvar for det pædagogiske arbejde i forhold til klubbens medlemmer.

Det pædagogiske personale bakker op om klubbens aktiviteter ved at støtte medlemmerne i deres udførelse af aktiviteterne samt understøtte medlemmerne i at indgå i sociale fællesskaber.

Samarbejdet sker i henhold til rammen for den tildelte stilling.

Af hensyn til de planlagte aktiviteter og stabiliteten i klubben samt tryghed for klubbens medlemmer skal eventuelle personalerokeringer ske i dialog med centerlederen og Klub Næstved bestyrelse.

Rammerne for de frivillige i klubben:

De frivillige tager sig af det frivillige arbejde i forbindelse med klubaktiviteterne som klubben tilbyder til medlemmerne.

De frivillige arbejder inden for foreningens regler og rammer.

Rammer for samarbejdet med det pædagogiske personale og Klub Næstveds frivillige:

I praksis vil der være et samarbejde med det pædagogiske personale og de frivillige i klubben med respekt for de forskellige rolle, der er baseret på løbende aftaler, tillid og dialog.

Næstved Musikaftenskole:

Klub Næstved har igennem mange år haft et samarbejde med Næstved Musikaftenskole om tilbud af guitarundervisning. Derfor har Klub Næstved i dag et fantastisk, festligt og dygtigt guitarhold. René Kowalski, uddannet klasisk guitarist ved det kongelige musik konservatorie i København, er ansat i Næstved Musikaftenskole og er fast guitarlærer i Klub Næstved. Undervisningen foregår i Klub Næstved og er tilrettelagt så der tages særligt hensyn. Næstved Musikaftensskolen har desuden støttet med 8.000 kr. i forbindelse med guitarholdets deltagelse ved HGP 2016 i Odense Congres Center.

Dato: 14.05.2014

Socialpædagogisk Centers interessegruppe:

Klub Næstveds familienetværk og Socialpædagogisk centers interessegruppe, Egetræet, har indgået samarbejde.

Dato: 17.11.2015

Holmegaard Heldagsskole:

HolmegaardheldagsskoleI Fensmark på Sydsjælland ligger Holmegaard Heldagsskole, der er et mindre privat skole- og dagbehandlingstilbud, som har eksisteret siden 2006. Holmegaard Heldagsskole er Klub Næstveds første samarbejdspartner. Nærmere informationer følger snarest.