Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Klub Næstved: Vi har en drøm

Vi drømmer om at få gjort synligt, at udviklingshæmmede er ressourcestærke personer – på deres egen måde.
I august 2015 fortalte Marius Benski, formand for Klub Næstveds bestyrelse, om foreningen, og om hvilken drøm foreningen har for fremtiden: