Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Bestyrelsen

i Klub Næstved

Klub Næstved er en forening under folkeoplysningsloven Næstved kommune. Klubben er styret af klubmedlemmerne gennem den årlige generalforsamling og den valgte klubbestyrelse, der består af 7 medlemmer, 2 supplanter og 2-3 støttemedlemmer, valgt af bestyrelsen, og uden stemmeret.
Der er for øjeblikket indmeldt 60 klubmedlemmer.

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Her bliver de forskellige praktiske arbejdsopgaver fordelt, og der bliver drøftet, hvilke aktiviteter der skal laves.
Alle er velkomne til at komme med forslag og idéer til aktiviteter.
Dermed har alle brugere i Klub Næstved stor indflydelse på aktiviteterne.

Bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen i 2023

Efter generalforsamlingen den 12. juni 2023, består bestyrelsen af følgende: T.V. ses de to nye i bestyrelsen; Eva Wickmann og Charlotte Adelbo, mens de to suppleanter ses på den første stol – Michael Pedersen og Keld Petersen. Stående er Peter Thomsen, Malene Goberg og Poul-Erik Larsen, mens Isabel Nielsen og Michael Schultz, som hidtil har været h.h.v. næstformand og formand, ses siddende på stolen T.H. på billedet.

Støttemedlemmer i bestyrelsen er valgt: Svend Hansen og May-Britt Hansen.

Enkeltfoto af bestyrelsen:

Malene Goberg, formand

Isabel Nielsen, næstformand

Poul-Erik Larsen, kassererMichael Schultz

Peter Thomsen

Eva Wickmann, valgt ved generalforsamlingen 12. juni 2023

Charlotte Adelbo, valgt ved generalforsamlingen 12. juni 2023

Michael Pedersen, valgt ved generalforsamlingen 12. juni 2023 som suppleant


Keld Pedersen, valgt ved generalforsamlingen 12. juni 2023 som suppleant

LOGO