Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Familienetværksmøde

i Klub Næstved den 18. november 2014

Der var i alt mødt 14 personer op, da det første familienetværksmøde blev afholdt i Klub Næstved i midten af november måned.

Det var et hyggeligt netværksmøde, uformelt og med god dialog. Da ikke alle kendte hinanden på forhånd, blev der også lavet en præsentationsrunde.

Det er besluttet, at der ikke skal tages referat af møderne. Dog var alle enige om, at det var en god idé, at sætte lidt informationer ind på Klub Næstveds hjemmeside – bl.a. for at opfordre flere pårørende til at deltage i næste netværksmøde, som holdes tirsdag den 13. januar 2015 kl. 19.00 i Klub Næstved, Valnæsvej 12.

Det skal understreges, at det ikke kun er forældre til borgere med særligt behov, som er velkomne til netværksmødet. Man er også velkommen selvom man ikke har børn eller unge i klubben. Det kan fx. være søskende, moster, faster, onkel eller farbror m.fl.

På det første netværksmøde beskrev de pårørende, hvor glade deres børn er for at komme i Klub Næstved. At det er et sted, som er hyggeligt men også lærerigt, og et sted, hvor de får mange nye venner. Men – ikke mindst – de pårørende gav også udtryk for, at de t også betyder meget for dem, når de ser, hvor glade deres børn er for at komme i klubben.

Følgende blev besluttet på det første netværksmøde:

  • At oprette et ‘akut-netværk’, som Klub Næstved kan bruge i ‘nødsituationer’ – når klubben har brug for ‘en ekstra hånd’
  • At de pårørende gerne vil stå for afholdelse af nogle arrangementer, så klubbens brugere og ansatte også kan deltage i nogle arrangementer – uden at de skal stå for diverse arbejde som borddækning, indkøb osv. Netværksgruppen skriver derfor til Klub Næstveds bestyrelse – med en forespørgsel omkring dette.
  • Der er grobund for disse netværksmøde. Næste netværksmøde er den 13. januar 2015, og der opfordres til deltagelse fra endnu flere.

Herunder ses et par billeder fra første netværksmøde:

Netværk_3Netværk_1Netværk_2