Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Familienetværksmøde

i Klub Næstved 

Den 13. januar 2015 deltog i alt 16 personer i det andet netværksmøde.

Det var et yderst givende møde, hvor der var udveksling af forskellige erfaringer, bl.a.

  • omkring ledsagerproblemet – herunder en skrivelse fra LEVs landsformand,
  • Manu Sarrens skrivelse til samtlige kommunalbestyrelser om socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

På mødet blev der også stillet forslag om at afholde et møde omkring værgemål – og regler omkring dette.

Ligeledes var der enighed om, at bakke op omkring Klub Næstved ved at deltage i en arbejdsdag sidst på foråret. Klubben vender tilbage med en dato.

Klub Næstveds bestyrelse havde – forud for mødet – givet Netværksgruppen nogle ønsker om både ferieture og arrangementer. Netværksgruppen besluttede, allerede at indfri ét af ønskerne i nær fremtid: Et bankospil, som er planlagt til søndag den 1. marts.

Overskuddet fra Netværksgruppens arrangementer skal være med til at skabe økonomi til aktiviteter som ferier og udflugter for Klub Næstveds medlemmer.

Dato for næste netværksmøde er ikke besluttet, men vil formentlig være ved mødet omkring værgemål. Desuden blev der også opfordret til at deltage i Klub Næstveds politiker møde den 27. januar kl. 18.30.

Netværksmøde_13.01.2015