Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Historien om Klub Næstved

I disse år er rettigheder for de udviklingshandicappede meget oppe i tiden. Der er fokus på retten til at have selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse på eget liv. I takt med besparelser – også på handicapområdet – i Næstved kommune, er der også kommet mere fokus på de udviklingshandicappedes evner, og på at de skal bruges.

Det sidste nye er frivillighed – det er blevet meget interessant, at få frivillige til at løse sociale opgaver.

På alle disse punkter, har Klub Næstved været forud for sin tid!

Klub Næstved, 2003:

Slagelsevej

Da Klub Næstved i 2003 blev oprettet – dengang som en del af det nyoprettede Bo og Naboskab Næstved, og dermed en del af Næstveds Kommunes tilbud til udviklingshandicappede under Handicap og Psykiatri området – var udgangspunktet, at det var brugerne som bestemte og vidste bedst, hvordan deres fritidsklub skulle være.

Forud for starten var der mange møder, hvor brugerne snakkede om, hvordan de ønskede deres fritidsklub skulle være. Den 3. oktober 2003 åbnede Klub Næstved i en træpavillon på Slagelsevej 47, med et startbeøb på 6.000 kr.

Der blev samlet brugte møbler, hentet ting på genbrugsplads o.s.v. I tiden på Slagelsevej voksede klubben, og i takt med at der kom flere medlemmer, kom der også flere pædagoger, så der til sidst var 5 pædagoger ansat i Klub Næstved. Men det var stadigvæk medlemmernes medbestemmelse og indflydelse, der var i centrum.

Da medlemmerne – som i enhver anden forening – arbejdede hårdt, for at få klubben til at køre og tog ansvar, var det en naturlig udvikling, da Klub Næstved i 2005 blev en selvstændig forening under foreningsloven, men samtidig var en del af Bo og Naboskab Næstved, som stillede lokaler og pædagoger til rådighed til at hjælpe og støtte medlemmerne med at få deres klub til at fungere, mens Klub Næstved selv afholdt alle andre driftudgifter.

Klub Næstved, 2005:

I 2005 blev det tydeligt, at medlemmerne brugte Klub Næstved til andet end fritidsaktiviteter: De kom og snakkede om store og små problemer, kom med breve, de gerne ville have læst, og flere andre småting. Ideen til at lave et støttecenter, hvor udviklingshandicappede borgere kunne henvende sig, når de følte de havde brug for hjælp, begyndte derfor at spire.

Forud for sin tid fungerede støttecenter og fritidsklubben fra 2005 til 2012 uofficielt sammen, pædagogerne fleksede mellem fritidsaktiviteter og støttecenter efter behov. En ordning, der fungerede godt, som brugerne var glade for, og samtidig var ressourcebesparende.

Klub Næstved, 2009:

Præstemarken

Da Slagelsevej 47 skulle bruges til anden institution, fandt omsorgsudvalget nye lokaler til Klub Næstved på Præstemarken 12, og der blev holdt kæmpe indvielse i august 2009, hvor daværende omsorgsudvalgsformand Carsten Rasmussen i åbningstalen bl.a. sagde: ”Jeg vil arbejde på, at fritidsområdet bliver et selvstændigt område med eget budget, og jeg har allerede sat myndighedsafdelingen i gang”. Dette var en god nyhed, som ville fremme udviklingshæmmedes muligheder for et aktivt fritidsliv, men det er desværre ikke ført ud i livet endnu.

Derefter fulgte nogle år, hvor klubben udviklede sig, der kom flere og flere aktiviteter, der blev arrangeret fester, debataftener og ferieture både i udlandet og i Danmark, og i 2010 var Klub Næstved med til at få Special Olympics til Næstved, et kæmpe arrangement med ca. 1.000 idrætsudøvere fra flere lande.

Klub Næstved, 2011:

I 2011 var der endnu en fusion af Bo og Naboskaber. De blev alle lagt sammen til ét center. Der var meget snak om hvilke aktiviteter man måtte lave i Klub Næstved, om at kommunen ikke bevilliger pædagogisk støtte til fritid og at man ikke kunne blande fritid og støtte. Dette var der mange medlemmer som havde svært ved at forstå, for det var jo netop i deres fritid, at de ofte følte, at de havde brug for lidt hjælp, når der dukkede pludselige ting op i deres liv -uden for den tid de fik pædagogisk støtte i hjemmet. Nemlig i deres fritid.

Derefter var der en tid, hvor der var noget forvirring omkring hvilke aktiviteter klubben måtte lave, der blev holdt møder med politikere, myndighedsafdeling, pårørende og medlemmer, men ingen af møderne skabte afklaring, snarere mere forvirring. Klub Næstved holdt fast i, at som forening, var det alene bestyrelsen og medlemmerne, som bestemte hvilke aktiviteter klubben skulle lave.

Klub Næstved, 2012:

2012 gøres Klub Næstveds idé med et støttecenter officielt, men det besluttes at trække støttecentret ud af Klub Næstved fordi klubben er en forening og i stedet oprettes det under Socialpædagogisk Center, i den samme bygning. Pludselig kunne klubben ikke råde over lokalerne alle ugens dag, men fik tildelt 2 dage om ugen og resten af dagene havde støttecentret råderet over lokalerne. Dette skabte problemer, da klubben ikke kunne have alle deres aktiviteter på 2 dage. Desuden var medlemmerne utilfredse med, at støttecentret brugt klubben ting kvit og frit, mens klubben måtte flytte aktiviteter til andre lokaler i den modsatte ende af byen.

Klub Næstved, 2013:

2013 er der 1 pædagog tilbage i Klub Næstved. Nogle er flyttet til andre opgaver, andre har selv sagt op. December 2013 kommer der en melding om, at den sidste pædagog er flyttet til andre opgaver. Dette rejser en proteststorm, blandt medlemmerne og pårørende. Der bliver skrevet læserbreve, avisartikler, der bliver skrevet til politikerne og der bliver stillet spørgsmål i byrådssalen, hvor mange i øvrigt var mødt op i T-Shirt hvorpå der stod ”Bevar Klub Næstved”.

Og heldigvis var politikerne lydhøre.

Klub Næstved, 2014:

cropped-Klub-Næstved.jpg

I foråret 2014 flytter Klub Næstved fra Præstemarken 12 til Valnæsvej 12.

Klub Næstved håber stadig, at visionen om at gøre fritidsområdet til et selvstændigt område – med egen økonomi – en gang føres ud i livet. Som udviklingshandicappede er fritid trods alt det man har mest af!

1_ÅH_Snor klippes

Den 21. juni 2014 indbød Klub Næstved til fest, hvor de nye lokaler blev officielt indviet af borgmester Carsten Rasmussen, som klippede den røde snor. Der var tilmeldt langt over 100 personer til dette arrangement, hvilket vidner om en stor opbakning til Klub Næstved.

Klub Næstved, 2019 og 2020:

I 2019 og 2020 har Klub Næstved fået tilført penge, der svarer til ansættelse af en fuldtidspædagog. Det gør en kæmpe forskel og giver mulighed for at starte nye aktiviteter, udvide åbningstiden, og skabe mere udvikling under trygge forhold. Der er pt. en fuldtidsansat og 2  ½ tidsansatte i klubben.

Corona epidemi, 2020 – ????:

Hvordan bevarer Klub Næstved et fællesskab, med afstand, sprit og mundbind?
Der er ingen tvivl om, at Corona epidemien har slidt på alle, så det store spørgsmål er hvordan vi minimerer sliddet.

I Klub Næstved kan vi ikke tage digitale vidundere som skype møder m.m. i brug, da der ikke er mange af vores medlemmer som mestrer denne disciplin.  Til gengæld har vi formået at tilpasse os den nye virkelighed, og de mange retningslinjer som skal indarbejdes i en ny hverdag i klubben, ved hjælp af vilje og en kreativ sundhedsmæssig forsvarlig tilgang.

Klub Næstveds bedste ”våben” er et begreb der kun findes i Danmark, nemlig HYGGE. Vi hygger alt det vi kan og benytter enhver lejlighed til at tilføre dagen lidt HYGGE. HYGGE spreder varme i store og små grupper, HYGGE skaber fællesskab uanset hvor få mennesker vi er samlet, eller om det er pr. telefon, HYGGE er vores bedste våben i denne Coronatid, og det er faktisk muligt at HYGGE med afstand, sprit og mundbind.

Så Klub Næstveds bedste våben mod følgevirkningerne af Corona pandemien, som ensomhed, isolation, tristhed m.m. har vist sig at være HYGGE.

Får det aldrig en ende?

Sådan kan det føles når vi nu på 15. måned lever med corona og de udfordringer det giver for en forening, hvor fællesskab – altså at skabe muligheder for samvær med andre mennesker er kerneopgaven.

Hele vinteren har vi levet med strenge restriktioner, som ikke en gang har levnet plads til ”små armbevægelser”. Kendetegnet for denne periode har været, at vi har tænkt hurtigt og handlet endnu hurtige, således at vi hele tiden har ændret, tilpasset, indskrænket og udvidet aktivitetsniveauet ud fra skiftende restriktioner og anbefalinger i vores bestræbelse på at holde Klub Næstved åbent mest muligt. Ikke en nem opgave, men en opgave vi synes vi er lykkes med.

Tiden har stillet krav både til medlemmernes ansvarsfølelse i forhold til at passe på hinanden og smitten, men også til vores fantasi og evne til at omstille os. Det har været en tid med de muliges kunst.

Test, test og atter test

Der har været perioder, hvor den største aktivitet var at køre testture. Klub Næstved bus blev simpelthen til en testbus i stedet for en klubbus, men det har betydet at vi har kunne holde åbent hele tiden. Hen af vejen er der rigtig mange medlemmer som efter nogle besøg på testcentrerne med Klub Næstved, nu kender vejen dertil såvel som procedurerne og nu selv tager ansvar og sørger for at blive testet ugentligt.

I det hele taget er et af nøgleordene ansvarlighed, og det har vi i den grad oplevet hos medlemmerne, både i forhold til test, hygiejne og afstand, de fortjener alle stor ros, og det er i høj grad deres fortjeneste at vi har kunne holde klubben åbnet under hele pandemien.

Der er dukket nye svære ord op som selvisolation. Hvad betyder det? Det var rigtigt svært at forstå så derfor har vi lavet en lille vejledning i billeder og let tekst, som blev modtaget godt af medlemmerne og suppleret med en god snak om det, blev der skabt en forståelse for det nye ord.

Med afsæt i de skiftende restriktioner og forsamlingslofter har medlemmerne været meget fantasifulde og de har løbende fundet på nye aktiviteter eks. gæt og tegn, hvem husker flest ting? gåture i små hold m.m., og så har der været god tid til at lave praktisk arbejde.

Og så er der selvfølgelig ikke mindst brugt mange, mange liter sprit de sidste 15 måneder. Igen viser medlemmerne stor ansvarsfølelse i forhold til at spritte hænder, men også overflader i klubben af, og give et nap med ekstra rengøring, så vi kan holde smitten fra dørene.

Klub Næstved har ikke på noget tidspunkt været præget af pessimisme, tvært imod! Vi har før klaret lidt modgang, og vi klarer også en Corona pandemi.

Nu kan man frygte at sådan en pandemi og de restriktioner der følger med kan ”dræbe” fællesskabet. Men bare rolig, fællesskabsfølelsen lever i bedste velgående i Klub Næstved og er faktisk blevet endnu stærkere.

Men Corona har også været årsag til uforglemmelige oplevelser.

Klub Næstved har en fast juletradition – Julemiddag med dans til Butterflies.

Datoen var sat til den 1. december, forsamlingshuset var booket og Butterflies var hyret, men…… så spændte Corona og restriktioner ben –  igen!

Julemiddagen blev aflyst, men heldigvis var de to herrer fra Butterflies med på at arrangere et alternativ. Siddende julekoncert i Klub Næstveds have, og ja, ganske rigtigt den 1. december – et ret vildt sats.

Men det blev et af det bedste og smukkeste arrangementer vi har haft. Vejret viste sig fra sin pæneste side, vindstille, tørt og en klar himmel med måne.

Butterflies spillede alle de kendte julemelodier, hurtige såvel som langsomme og musikken lød smukt ud over haven og skabte en næsten andægtigt stemning.

Der blev serveret siddende risengrød med nisseøl, æbleskiver og varm gløgg til de småfrysende koncertgæster, som dog havde væbnet sig med masser af tøj og tæpper.

På trods af at koncerten kun varede ca. 1½ time, blev det en uforglemmelig 1½ time, og en oplevelse vi aldrig havde fået, hvis ikke Corona havde tvunget os til at tænke på nye og alternative veje.

Da vi netop ikke kunne gøre så mange af de traditionelle ting i december, blev der i stedet brugt en masse tid på at omdanne Klub Næstveds have til et juleparadis. Aldrig har haven stået med så mange lys, nisser og trolde, som alt sammen dannede en fantastisk ramme om denne uforglemmelige udendørs siddende julekoncert.

En uforglemmelig oplevelse.

Klub Næstved, 2023:

I 2023 var det store emne at fremtidssikre Klub Næstved.

Derfor inviterede bestyrelsen medlemmer, pårørende, venner og politikere til debat, overskriften var Klub Næstved – forlæns ind i fremtiden.

Baggrunden for mødet var at 2 medarbejdere ud af 3 har rundet 40 arbejdsår og det betyder at der er et generationsskifte på vej inden for en overskuelig årrække. For at udvise rettidig omhu, og i god tid starte en dialog om Klub Næstveds fremtid, inviterede vi d. 27 marts medlemmer, pårørende, byrådspolitikere og embedsmænd fra Handicap-og Psykiatri i Næstved Kommune til en brainstorm og dialog om følgende spørgsmål:

  • Skal Klub Næstved fremadrettet eksistere?
  • Skal den fortsætte i den nuværende form, med drift via et samarbejde mellem foreningen og Næstved kommune?

Det var selvfølgelig vores ønske og håb at Klub Næstved også fremadrettet drives videre i den samme ånd, med gode værdier, og med den nødvendige fleksibilitet så tilbuddet kan tilpasses og følge tid og trend.  Men vigtigst af alt, at Klub Næstved fortsætter som en forening styret af en bestyrelse, valgt af medlemmer, blandt medlemmer, men med den nødvendige pædagogiske støtte til drive og udvikle tilbuddet.

Der var en fantastisk opbakning fra alle sider og totalt fuldt hus, og der blev debatteret livligt, mellem medlemmer, pårørende, politikere og ansatte, og der var enighed om at der også ud i fremtiden er brug Klub Næstved Selv om det var et møde med et alvorligt emne, var stemningen lys og positiv. Der blev fortalt, lyttet grinet og drukket kaffe, men ikke mindst taget hul på et alvorligt emne, og det skinnede tydeligt igennem hos medlemmer, pårørende og venner, at de grundlæggende værdier i Klub Næstved skal bevares, uanset generationsskifte.

Her er et uddrag af det politikkerne sagde til mødet:

Carsten Rasmussen: ”Jeg tror at det er rigtigt godt, at I er en forening for så kan I få tilskud mange steder fra, fremfor hvis I var ren kommunal så er der også en masse regler.

Jeg tror ikke nogen er i tvivl om, de engagement både personale, frivillige medlemmer, pårørende og venner af huset lægger hernede, og jeg er ikke i tvivl om, at det der bliver den største udfordring er at finde nogen, som brænder lige så meget for det. Derfor er det godt at tage snakken nu, og få nogen gjort interesseret. Det er vigtigt at få drøftet hvad er fremtiden for Klub Næstved, det I gør nu er super godt og skal bevares, men det gør ikke noget der kommer nye øjne og ideer. Men der er også nød til at være en grundstamme af personale, ellers bliver det for sårbart”.

Anette Brix: “Hvad er det Klub Næstved I kan? I Kan noget med sundhed – den fysiske og psykiske. Det er vigtigt at der er så mange som muligt der lytter til det her, og i dag er der en del politikere der lytter her. Det er rettidig omhu at holde mødet nu, på trods af de besparelser der er i vente, at tænke hvad er det vi vil med det her fremadrettet? Uanset besparelser går livet videre i Klub Næstved, og det skal vi være fælles om at løse på bedste vis”.

Githa Nelander: “Vi politikere er nød til at bidrage, for at holde hånden under Klub Næstved. For mig handler det om, at det er vigtigt at vi skaber nogle fællesskaber så folk trives, uanset hvilke udfordringer man har. For livskvalitet giver trivsel og sundhed, vi får glade mennesker. Et sted hvor man kan udvikle sig, være sig selv og være sammen med andre og bidrage til samfundet på den her måde, det er genialt”.

Formand for Socialudvalget, Michael Perch: “Det er svært at sætte ord på, hvad Klub Næstved er for en størrelse. Det er jo som en anden familie når man kommer her, og det er en kraft man ikke skal undervurdere. Vi vil gøre alt det vi kan, for at Klub Næstved fortsætter med at være det I er, men ikke kun stå stille men også hele tiden tage det næste skridt, så det fortsætter med at være et sted for jer her og nu, men også for de næste der kommer til. Jeg vil være meget åben overfor hvad vi kan finde af løsninger sammen.

Jeg tror ikke der er nogen politiker der ikke kender jer, og alle 31 politikere der sidder i Næstved Byråd knus- elsker Klub Næstved. I er heldige, det er ikke alle der er lige så kendte som jer, men I har også fortjent det, det er ikke noget man kommer sovende til.

Man kan blive bekymret for noget nyt, hvordan bliver det? Men det kan være vi står om et par år og det er gået godt, vi har fundet de folk der skal bruges, og har fundet de rigtige løsninger. Det er det politikerne vil, det som vores administration vil, det er det som I vil for det her sted. Så jeg er glad for vi kommer i gang, selv om vi ikke har løsningerne her og nu, så kommer vi i gang med tankerne så vi kan passe rigtig, rigtig godt på det her sted.  Sørge for det ikke kun bliver det samme, men udvikler sig og fortsætter med at være en rigtig stærk klub mange år fremover. Det er en opgave vi skal tage alvorlig, men jeg er fuld af forhåbning om at det kan blive rigtigt godt”.

Ansøgning til budgetforhandlinger 2023/2024

Følgende er sendt i maj måned til politikerne i Næstved Kommune, med håb om at ønsket bliver imødekommet, så Klub Næstved har en fremtid.

Klub Næstved ansøger om at få tilført en 18½ timers stilling, svarende til ca. 250.000 kr. på budget 2024, for at kunne opgradere en nuværende 18½ timers stilling til en 37 timer stilling. Dette for at imødekomme et generationsskifte i personalegruppen, og samtidig have mulighed for at udvikle Klub Næstved med særlig fokus på at få de unge ind i foreningslivet.

Målet på sigt er, at understøtte de unge i at drive en ungdomsafdeling, hvor de har indflydelse, medbestemmelse og ansvar og bliver introdukseret til rettigheder og pligt og demokrati, i trygge rammer under Klub Næstved. Konceptet er det samme, vi gør tingene sammen med de unge, og ikke for de unge, men selvfølgelig med den nødvendige pædagogiske støtte og med hjælp fra fællesskabet, så de får mulighed for at bygge deres egen afdeling op, og med deres egen klubdag og aktiviteter i Klub Næstved. Processen vil give de unge selvværd, sociale og praktiske kompetencer og et solidt netværk som de kan bruge i deres voksenliv, men det er en proces der tager tid, og kræver meget ”benarbejde”.

Klub Næstveds fællesskab fremmer en glidende overgang mellem ung og voksen, og giver samtidig muligheden for at spejle sig i – og lære af ligestillede som selv har været igennem processen fra ung til voksen.

1. oktober 2024 skal en ny ansættelse for en medarbejder, som går på pension, være på plads. Pt. er dette en 18½ timer stilling, og de 250.000 kr. skal bruges til at opgradere stillingen til 37 timer pr. uge, således at stillingen tiltrækker en bredere gruppe ansøgere med de rette kvalifikationer, til at vedligeholde/udvikle Klub Næstveds nuværende aktivitetstilbud og medlemsgruppe (voksne med udviklingshandicap), og samtidig udvikle Klub Næstved med en ungdomsafdeling (unge med udviklingshandicap).

Vi skal ansætte en person som både er ildsjæl med et stort drive, som kan skabe de nødvendige relationer og samtidig besidder det nødvendige faglige engagement. Personen skal overtage de arbejdsopgaver som varetages af nuværende medarbejder vedr. økonomi, støtte af medlemmernes i aktiviteterne, og samtidig være en drivende kraft i at udvikle klubtilbuddet til den kommende generations medlemmer – OG ILDSJÆLE BRÆNDER UD PÅ 18½ TIME.

Klub Næstveds ønske blev opfyldt, Byrådet bevilligede penge til en ½ tids medarbejder mere. I 2024 vil der så være 2½ medarbejder ansat i Klub Næstved.

Fakta oplysninger:

Klub Næstved lægger vægt på at være et fritidstilbud, som kan bruges selvstændigt af medlemmerne, uden afhængighed af personaleledsagelse fra bolig.

Klub Næstveds medlemstal er stigende i en stabil opretgående kurve år for år.

Status lige nu:

  • 2 fuldtidsstillinger.
  • 73 medlemmer med blandede udfordringer.
  • 12-15 bruger klubben uden at være medlem til socialt samvær.
  • 4 faste ugentlige åbningsdage + særlige arrangementer.
  • Vi har 111 medlemsbesøg om ugen fordelt på 1-4 gange.
  • Samlet set er medlemmerne aktivt tilstede i Klub Næstved 519 timer om ugen + særlige arrangementer udenfor normal klubtid.

Billeder fra Klub Næstveds tid – opdelt i årstal – kan ses, hvis du klikker HER