Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Indvielse af handicapbus 2020

Bobler og snack ved festlig indvielse

 

Michael og Michael – tv. Michael Perch, formand for omsorgsudvalget, stod for den officielle indvielse af Klub Næstveds nye klubbus, og efter hans tale, klippede han den røde snor, assisteret af Michael Pedersen, klubbussens faste chauffør.

Klubbussen er uundværlig for de mange medlemmer i forhold til at de selvstændigt kan komme til og fra klub og fritidsaktiviteter. Derfor har det haft høj prioritet at skaffe penge til en ny.

Marianne Olsen og Michael Perch, der begge er med i Omsorgsudvalget, var blandt nogle af byrådspolitikerne, som deltog i indvielsen af Klub Næstveds nye bus.

Glæden var stor, da det efter mere end tre års ventetid lykkes at få finanseringen af en ny, brugt klubbus på plads. Der var selvfølgelig inviteret gæster til bobler og snack mandag den 27. januar 2020, hvor bussen officielt blev indviet med tale ved Michael Perch, som også klippede den røde snor og bagefter var en fyldt bus på en tur rundt i byen, med de to chauffører Michael og Michael.

I dagens anledning overlod vores faste chauffør, Michael, nemlig rattet til Formand for Omsorgs og Forebyggelsesudvalget, Michael Perch.

Turen gik bl.a. forbi Rådhuset, hvor Borgmester Carsten Rasmussen blev samlet op, hvorefter han tilsluttede sig festen i Klub Næstved. 

Tak for donationer fra:

 • Brand af 1848
 • Sparekassen Trelleborg
 • Konsul Jorcks og hustrus Fond
 • IF Lemvig Müllers Fond
 • Nanny Jacobsens Fond
 • Lions Club Næstved afd.

Støtte ved arrangementer:

 • Ældresagen Fuglebjerg
 • Rude Bylaug
 • Kyse Smedie
 • Salg af diabetes lodsedler
 • Honorar fra klubblad
 • Byens butikker samt Sct. Jørgens Parks Butikscenter, der har doneret gaver til lotteri
 • Lotteri ved sommerfest og andre fester

Også en tak til:

 • Alle de frivillige, som har arrangeret lotteri, solgt lodsedler, nøgleringe m.m.
 • Guitarholdet, der har doneret penge, som de har modtaget fra flere koncert- arrangementer