Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Klub Næstveds fremtid

Mandag den 27. marts kl. 18.30 inviterer Klub Næstved til en snak om klubbens fremtid.

Den 3. oktober 2023 fylder Klub Næstved 20 år. To medarbejdere ud af tre har rundet 40 arbejdsår – og det betyder at der er et generationsskifte på vej inden for en overskuelig årrække.

Vi vil derfor gerne udvise rettidig omhu, og i god tid starte en dialog om Klub Næstveds fremtid op.

Skal Klub Næstved fremadrettet eksistere?

Skal Klub Næstved fortsætte i den nuværende form, med drift via et samarbejde mellem foreningen og Næstved kommune?

Det er vores ønske og håb at Klub Næstved også fremadrettet drives videre i den samme ånd og fleksibilitet og som en forening styret af medlemmerne, med den nødvendige pædagogiske støtte til at drive og udvikle tilbuddet.

Invitation

Derfor inviterer vi medlemmer, politikere, myndighedsafdelingen Handicap og Psykiatri, pårørende og alle andre interesserede, til en brainstorm og dialog om Klub Næstveds fremtid – og der er selvfølgelig også plads til hyggeligt samvær med kaffe og kage – i Klub Næstved, Valnæsvej 12.

Tilmelding til Klub Næstved på www.klubnaestved@gmail.com senest den 16. marts.

Med venlig hilsen

Klub Næstveds bestyrelse