Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Klub Næstveds værdier

Klub Næstved er en forening for udviklingshæmmede i Næstved kommune, hvor medlemmernes beslutningsret er ukrænkelig, og deres ønsker og meninger er det vigtigste.

I Klub Næstved mener vi, at det er værdifuldt, at mennesker med udviklingshæmning har samme muligheder og rettigheder til at være med til at bestemme som alle andre mennesker. Denne holdning afspejles også i Klub Næstveds menneskesyn og handlinger.

Klub Næstveds motto er ”Her er plads til alle”, og i et motiverende fællesskab, hvor alle er noget værd, har det enkelte medlem mulighed for at nyde og yde.

Vores fundament er:

 • Fællesskab
 • Sund fornuft
 • En god og stærk relation, som giver tryghed
 • Nærvær
 • Respekt for den enkelte og for forskelligheder
 • En god stemning

I klubben sætter vi via det frivillige arbejde medlemmernes personlige ressourcer i spil, til gavn for fællesskabet, og for et aktivt og personligt udviklende fritidsliv under trygge forhold.

Vi anerkender, at for at leve op til vores værdier, kræves der et bredt samarbejde mellem mange forskellige aktører fx kommunen, sagsbehandlere, offentlige og private virksomheder, fonde, sponsorer m.m.  – og at Klub Næstveds ansatte, instruktører, undervisere, frivillige m.v. skal have en relevant faglig baggrund og indsigt i mennesker med udviklingshæmning og deres særlige behov.

Vision

Vi ønsker at medvirke til at Næstved kommune udvikles til en kommune med plads til alle mennesker. Klub Næstved vil gennem foreningens værdier og aktiviteter være med til at styrke udviklingen af kompetente mennesker, der – på trods af handicap – kan bidrage og begå sig i et samfund, som er i konstant forandring.

Hvorfor skal der være en Klub Næstved?

Klub Næstved opfylder nogle basisbehov hos mennesker, som ikke dækkes af § og serviceydelser:

 • Behov for at være en del af et fællesskab
 • Behov for at føle sig tryg og opleve stabilitet – også i fritiden
 • Behov for at være sammen med andre mennesker, at have venskaber og relationer, som er baseret på følelser
 • Behov for at føle sig værdifuld og kompetent, at opnå selvrespekt og opnå anerkendelse fra andre
 • Behov for at bruge sig selv, udfolde sin kreativitet og i det hele taget fokusere på sine egne udviklingsmuligheder og realisere dem

LOGO