Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Ny Handicap og Psykiatripolitik

I november afholdte vi det første borgermøde om Næstveds nye Handicap og Psykiatripolitik.

100 borgere kom med rigtig mange gode inputs til politikken, og nu skal vi sammen tage de næste skridt mod den nye politik.

Invitation til skriveworkshop

Du er derfor inviteret til skriveworkshop, hvor vi vil kvalificere og videreudvikle de mange gode inputs vi allerede har fået til politikken.

Det foregår I Klub Næstved, Valnæsvej 12, mandag d. 17. april kl. 18:30. Workshoppen kommer til at tage to timer. I vil blive inddelt i grupper, som skal diskutere og videreudvikle på de mange inputs vi fik på borgermødet.

Vi håber, at I har lyst til at deltage.

Tilmelding sker ved at sende en mail til Lærke Villemoes på larvli@naestved.dk eller du kan tilmelde dig i Klub Næstved.