Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Klub Næstveds værdier

Klub Næstved er en forening for udviklingshandicappede i Næstved kommune, hvor medlemmernes beslutningsret er ukrænkelig, og deres ønsker og meninger er det vigtigste.

I Klub Næstved mener vi, at det er værdifuldt, at mennesker med udviklingshandicap har samme muligheder og rettigheder til at være med til at bestemme som alle andre mennesker. Denne holdning afspejles også i Klub Næstveds menneskesyn og handlinger.

Klub Næstveds motto er ”Her er plads til alle”, og i et motiverende fællesskab, hvor alle er noget værd, har det enkelte medlem mulighed for at nyde og yde.

Vores fundament er:

  • Fællesskab
  • Ordentlighed
  • Sund fornuft
  • En god og stærk relation, som giver tryghed
  • Nærvær
  • Respekt for den enkelte og for forskelligheder
  • En god stemning

I klubben sætter vi via det frivillige arbejde medlemmernes personlige ressourcer i spil, til gavn for fællesskabet, og for et aktivt og personligt udviklende fritidsliv under trygge forhold.

Vi anerkender, at for at leve op til vores værdier, kræves der et bredt samarbejde mellem mange forskellige aktører fx kommunen, sagsbehandlere, offentlige og private virksomheder, fonde, sponsorer m.m.  – og at Klub Næstveds ansatte, instruktører, undervisere, frivillige m.v. skal have en relevant faglig baggrund og indsigt i mennesker med udviklingshæmning og deres særlige behov.

LOGO