Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Vision

Klub Næstved ønsker at medvirke til at Næstved kommune udvikles til en kommune med plads til alle mennesker.

Klub Næstved vil gennem foreningens værdier og aktiviteter være med til at styrke udviklingen af kompetente mennesker, der – på trods af handicap – kan bidrage og begå sig i et samfund, som er i konstant forandring.

LOGO